WAKACYJNE ŻYCZENIA

s-o
Dziękując za cały kończący się rok przedszkolny
~ DZIECIOM oraz RODZICOM ~ życzymy udanego, pełnego słońca wakacyjnego wypoczynku.

Dyrektor oraz personel przedszkolaRozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "MOJA RODZINKA ~ jak miło spędzamy RAZEM czas"
rodz

Miło nam poinformować, że spośród zgłoszonych 24 fotografii wyłoniono następujących laureatów:
I MIEJSCE - Zosia oraz Asia
II MIEJSCE - Julitka oraz Michałek
III MIEJSCE - Brajan
WYRÓŻNIENIA: Michał oraz Marysia

Gratulujemy oraz serdecznie dziękujemy wszystkim Dzieciom wraz z Rodzicami, którzy podjęli wyzwanie w naszym konkursie prezentując, że na wspólne chwile każda RODZINKA ma swój sposób i własne pomysły.
FINAŁ RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "WIOSNA na OKRĄGŁO"

wiosssna

LAUREACI:
Grupa MISIE:
I miejsce - ALEK
II miejsce - MAŁGOSIA
III miejsce - RÓŻA

Grupa TYGRYSKI:
I miejsce - ELIZA
II miejsce - FILIP
III miejsce - JULIA

Grupa SÓWKI:
I miejsce - MARYSIA
II miejsce - NELA
III miejsce - FABIAN

Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim uczestnikom ~ dzieciom i ich rodzicom, serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz wspaniałe prace.dzien-dziecka

WIELKIE ŚWIĘTOWANIE w naszym przedszkolu!

1 CZERWCA zapraszamy nasze kochane dzieci na dzień pełen atrakcji, m.in. loteria i zabawy taneczne, przedszkolne MiniKino i seans bajkowy, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "WIOSNA na OKRĄGŁO" oraz specjalne menu, w tym najlepsza na świecie wata cukrowa. Zapraszamy do wspólnej zabawy oraz zachęcamy, aby wszystkie dzieci w tym szczególnym dniu przyszły do przedszkola ubrane wg uznania ale wyjątkowo, bajkowo, sportowo lub elegancko.


Zapraszamy dzieci i rodziców z naszego przedszkola do udziału w konkursie plastycznym pn. "WIOSNA na OKRĄGŁO"
wiisna

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy (wspólne dzieło dziecka i rodzica) o tematyce wiosennej techniką ORIGAMI Z KOŁA (elementy - kolorowe koła oraz kółka z papieru, składane oraz przyklejone na kartce A3, A4 tworzące dowolną kompozycję). Prace należy składać u wychowawców grup w terminie do 28 MAJA 2021r. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone natomiast wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy miłej zabawy!


Dzie-Ziemi22 kwietnia przypada Światowy Dzień Ziemi. Prosimy Rodziców, aby w najbliższy czwartek z okazji tego ekologicznego święta w ubraniach dzieci dominowały kolory zielony lub niebieski.DZIECI Z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH w roku szkolnym 2020-21 biorą udział w II EDYCJI KAMPANII EDUKACYJNEJ SKIEROWANEJ DO PRZEDSZKOLI: "MOGĘ ZATRZYMAĆ SMOG - PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH". Kampania ta prowadzona jest przez Samorząd Województwa Śląskiego, którego zadania wykonuje Departament Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Dzięki temu, że nasza placówka przystąpiła do tej kampanii otrzymaliśmy pomoc rzeczową: dwa oczyszczacze powietrza, materiały edukacyjne dla dzieci oraz ulotki informacyjno-edukacyjne dla rodziców.
Celem kampanii jest podnoszenie świadomości mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dot. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.
Realizacja kampanii polega na przeprowadzeniu zajęć edukacyjno-informacyjnych we wszystkich grupach przedszkolnych oraz przeprowadzeniu kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród rodziców dzieci dotyczącej zanieczyszczenia powietrza.


wa-ny-komunikat

UWAGA ! PILNE!
Szanowni Państwo
Zgodnie z ogłoszonymi dziś przez rząd nowymi zasadami bezpieczeństwa od poniedziałku 29 marca do piątku 9 kwietnia br. przedszkole będzie zamknięte.
Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej), którzy ze względu na wykonywanie swoich zadań służbowych nie będą w stanie zapewnić dziecku opieki.
Jeżeli pracują Państwo w wymienionej grupie zawodowej i konieczne jest zapewnienie opieki przedszkolnej Państwa dziecku prosimy o informację zwrotną w nieprzekraczalnym terminie 26.03.2021 (piątek) do godz. 8.30 w formie zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej w zakładce PROCEDURY COVID lub w przedszkolu.
Od dnia 29.03.2021 r. do 09.04.2021 r. realizacja podstawy programowej we wszystkich grupach wiekowych będzie odbywać się zdalnie.
W związku z przedłużeniem obostrzeń do 18.04.przedszkole będzie prowadziło zdalne nauczanie. Dla dzieci rodziców grup wymienionych w rozporządzeniu jest możliwość organizowania opieki stacjonarnej na wniosek rodzica.


WAKACYJNA PRZERWA TECHNICZNA - 3 TYGODNIE!

INFORMUJEMY PAŃSTWA, ŻE W BIEŻĄCYM ROKU W CZASIE WAKACJI, W MIESIĄCACH LIPCU I SIERPNIU NASZE PRZEDSZKOLE ZAPEWNIAĆ BĘDZIE OPIEKĘ DLA DZIECI RODZICÓW PRACUJĄCYCH W TERMINACH OD 1- 16 LIPCA ORAZ OD 9-31 SIERPNIA. PODCZAS TRZYTYGODNIOWEJ PRZERWY TECHNICZNEJ , TJ. OD 19 LIPCA DO 6 SIERPNIA BR. PRZEDSZKOLE BĘDZIE NIECZYNNE. W TYM CZASIE RODZICE NIE BĘDĄ MOGLI KORZYSTAĆ Z USŁUG INNYCH PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W NASZEJ GMINIE.


REKRUTACJA - LISTY KANDYDATÓW
Informujemy Państwa, że w przedszkolu wywieszone są listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach na rok szkolny 2021/2022.
Jednocześnie przypominamy, że Rodzice dzieci zakwalifikowanych na wolne miejsca w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach potwierdzają wolę przyjęcia kandydata w postaci pisemnego oświadczenia do 26 marca 2021r.(druk potwierdzenia woli znajduje się w przedszkolu) Brak potwierdzenia przez Rodzica woli przyjęcia jego dziecka do przedszkola będzie równoznaczny z wykreśleniem dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.
Rodzice, którzy rezygnują z miejsca w przedszkolu mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora.


tury-ci4
Drodzy RODZICE!
W roku szkolnym 2015/2016 nasze przedszkole przystąpiło do realizacji własnego projektu "MALI TURYŚCI", którego głównym założeniem było promowanie aktywnego wypoczynku oraz popularyzacja rodzinnej turystyki górskiej a wyjazdy i turystyczne wędrówki były wpisane w coroczny kalendarz przedszkolnych wydarzeń. Pragniemy zaproponować Państwu kontynuację naszej inicjatywy zachęcając do rodzinnej turystyki poprzez włączenie się w akcję "SZCZYTNY CEL", której organizatorem jest firma Kontakt-Simon. Wystarczy się zarejestrować i rozpocząć górskie wędrówki.
Więcej informacji na przedszkolnej stronie internetowej -zakładka Dla rodziców/MALI TURYŚCI
oraz wszystkie szczegóły i regulamin akcji - strona: szczytnycel.kontakt-simon.com.plSzanowni Rodzice!
Prosimy o zapoznanie z akcją promującą aplikację
STOP COVID ProteGO Safe.

Szczegóły na www.gov.pl/web/protegosafe

Cele konkursu:
popularyzowanie poezji dziecięcej oraz promowanie wśród dzieci kultury żywego słowa, rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich, promowanie młodych talentów, zachęcanie do występów na scenie, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
Warunki uczestnictwa:
- W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z każdej grupy przedszkolnej naszej placówki
i odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki, 5-6 latki.
- CHĘTNE DO UDZIAŁU W KONKURSIE DZIECI PRZYGOTOWUJĄ RODZICE.
- Uczestnik konkursu/DZIECKO/ prezentuje jeden wiersz (lub fragment dłuższego wiersza) dowolnego autora poezji dziecięcej.
- ZGŁOSZENIA UDZIAŁU DZIECKA W KONKURSIE DOKONUJE RODZIC poprzez DOSTARCZENIE KARTY ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE RECYTATORSKIM (do pobrania w przedszkolu) w terminie nieprzekraczającym 22 MARCA 2021r. Do karty zgłoszenia należy dołączyć tekst przygotowanego utworu - wiersza.
- Konkurs odbędzie się w przedszkolu, w piątek 26 MARCA 2021r.
- Oceny wystąpień przedszkolaków dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa.
Kryteria oceny: Na ocenę recytacji będą miały wpływ następujące elementy: pamięciowe opanowanie tekstu, jego interpretacja, ogólny wyraz artystyczny na scenie (gest sceniczny, rekwizyt, pomysłowe przebranie).
Nagrody: Laureaci I, II, III miejsca z każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy - podziękowania. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej/profilu FB przedszkola.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY CHĘTNE PRZEDSZKOLAKI DO UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIE I ŻYCZYMY POWODZENIA!chlopak-i-dziewczyna-WAlentynki

12 LUTEGO (PIĄTEK) będziemy obchodzić WALENTYNKI
czyli Dzień Przyjaźni. Prosimy aby w tym dniu w ubraniach dzieci dominowały kolory czerwony lub różowy.


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZECHOWICE-DZIEDZICE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym.
Chcąc zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce, w roku szkolnym 2021/2022, należy wypełnić Deklarację pozostania w przedszkolu i złożyć ją w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza najpóźniej do dnia 25 stycznia 2021 r. Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy a także rodzice, którzy chcą zmienić dotychczasowe przedszkole dla swojego dziecka, będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji.
Rekrutacja rozpocznie się 1 lutego 2021 r. i wzorem lat ubiegłych prowadzona będzie elektronicznie.
Więcej informacji w zakładce Dla Rodziców - ZAPISY

gora-grosza

Szanowni Rodzice!
Nasze przedszkole po raz kolejny przystępuje do akcji "Góra Grosza" organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł) w szkołach i przedszkolach w całej Polsce i tym razem potrwa do 31 maja 2021 r. Celem zbiórki jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną - w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim celem akcji jest działanie edukacyjne - pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
Zachęcamy Państwa do przyłączenia się do zbiórki. Przynoszone monety dzieci mogą wrzucać do skarbonki znajdującej się w szatni przedszkola.
Pomóżmy w myśl zasady: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie!brawogif

Jest nam bardzo miło ogłosić, iż w kategorii Przedszkola Gminy Czechowice-Dziedzice w konkursie plastycznym pn. "Ziemię szanujemy - śmieci segregujemy" organizowanym przez konsorcjum firm Sanit-Trans sp. z o.o. oraz Eko-Plus s.c. laureatami zostały dzieci z naszego przedszkola tzn. ZOSIA z grupy "SÓWKI", która zajęła I miejsce oraz Nela zajmując II miejsce zaś Oliwia z grupy "MISIE" otrzymała wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Ponadto dzieci z grupy "SÓWKI" za udział w przedszkolnym konursie o tematyce przyrodniczo-ekologicznej pn. "EKOPRZEDSZKOLAKI" otrzymały nagrodę do naszej sali w postaci oczyszczacza powietrza, który ufundowany został przez firmę LOTOS Biopaliwa sp.z.o.o. Zatem BRAWO MY... i ODDYCHAMY!

W listopadzie braliśmy udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym "Magia Beskidów" organizowanym przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" pod Patronatem Starosty Bielskiego. Z radością informujemy, iż praca MARTYNKI z grupy "SÓWKI" zdobyła II miejsce w kategorii wiekowej - przedszkola i "zerówki". Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!


PrzechwytywanieW piątek 4 grudnia o godz. 9.00 będziemy gościć w przedszkolu MIKOŁAJA, który spotka się z dziećmi w poszczególnych grupach. Prosimy rodziców, aby z tej okazji w ubiorze dzieci dominował kolor czerwony, można przynieść czapkę mikołajkową.
b700187925493b771021751fa7f5028b

UWAGA RODZICE

Od poniedziałku (2 listopada) zapraszamy dzieci z grupy Sówek do przedszkola.b700187925493b771021751fa7f5028b

KWARANTANNNA w grupie "SÓWKI"

Szanowni Rodzice!
W związku z potwierdzonym kolejnym przypadkiem zakażenia koronawirusem, kwarantanna dla dzieci z grupy "Sówki" zostaje przedłużona do końca tygodnia czyli kontynuowane będzie również zdalne nauczanie.
Informujemy, że zgodnie z wytycznymi PSSE od 27 października kwarantanną zostaje objęte tylko dziecko a nie cała rodzina.

KWARANTANNA NAŁOŻONA PRZEZ PSSE W GRUPIE SÓWEK TRWA OD 23-26.10.br. Do poniedziałku włącznie, dzieci będą miały zdalne nauczanie. We wtorek 27 października zapraszamy ponownie do przedszkola.

ch-opiec-biegnie-bez-t-a

CHALLENGE "BIEGIEM PO ZDROWIE"

Nasze Przedszkole weźmie udział w cyklu zawodów sportowych Challenge "Biegiem po zdrowie". Pierwszy etap już w najbliższy piątek (02.10. 20 r.) "Bieg Olimpijczyka", prosimy o ubranie dzieci na sportowo odpowiednio do pogody. O kolejnych etapach będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji pod linkiem:
https://mosirczechowice-dziedzice.pl/2020/09/22/challenge-biegiem-po-zdrowie-2020/?fbclid=IwAR0AZUBKHhSGlf-fVsVirWrxEHq2MuSvEyCmp4eMjyMhw79XMbArokytDzw


planeta
Sprzątamy Polskę jak zawsze w 3. weekend września!
W najbliższy PIĄTEK Grupy Tygryski i Sówki aktywnie włączą się do akcji przez posprzątanie okolicy naszego przedszkola oraz ogrodu.

KTRUUMyj-NGg7p-ZXh4o4-EWu-P6grnal-L6-VOJIGi-V6-Hz-MXbb56m-Uo-NRv-Clusqi3-b4-UIWMz-PJ95-V0-PXw-KBRj-HN5ccdnu-W-N80i-ZMY
!!!!DRODZY RODZICE!!!!

Na zebraniu w dniu 09.09.br., decyzją Rady Rodziców została ustalona wysokość rocznych, dobrowolnych składek na fundusz Rady Rodziców oraz na ubezpieczenie NNW.
Szczegóły wyślemy Państwu na maila: wysokość składek oraz szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia. Dlatego prosimy Rodziców, którzy jeszcze nie skontaktowali się z wychowawcami pocztą mailową o pilny kontakt na grupowego maila:
- pp9.sowki@gmail.com - starszaki
- pp9.tygryski@gmail.com - średniaki
- pp9.misie@gmail.com - maluszkiDRODZY RODZICE!!!

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny stosując się do zaleceń sanitarnych działających przeciwko Covid-19. Od tego czasu nasze przedszkole będzie czynne od godz. 5.30 - 16.30. Dzieci należy przyprowadzać do godz. 8.15. Proponujemy, by w miarę możliwości dzieci spędzały czas tylko w swoich grupach.
- grupa Misie (maluszki) od 5.30 - 15.30
- grupa Tygryski (średniaki) od 7.30 - 14.30
- grupa Sówki (starszaki) od 7.00 - 16.30
Rodziców, którzy zdecydują się przyprowadzić dziecko w późniejszym terminie niż 1 września, prosimy o zapoznanie się z PROCEDURĄ ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19 oraz wypełnienie KARTY INFORMACYJNEJ i niezwłoczne dostarczenie jej do przedszkola lub przesłać mailem na adres pp9@op.pl (oba dokumenty dostępne na stronie internetowej przedszkola w zakładce DLA RODZICÓW/PROCEDURY COVID-19)
Prosimy o dostosowanie się do poniższych wytycznych:
- w trosce o zdrowie naszych podopiecznych i personelu, obowiązywać będzie wzmożony reżim sanitarny w oparciu o wytyczne GIS dotyczących dzieci, personelu placówki oraz rodziców;
- do przedszkola przyprowadzamy tylko zdrowe dzieci, bez żadnych objawów chorobowych;
- zgodnie z obowiązującą procedurą rodzice nie wchodzą do przedszkola (wyjątek w pierwszych tygodniach stanowią rodzice maluszków - Misiów). W celu sprawniejszej organizacji pracy podczas przyjścia dzieci do przedszkola, dzieci będą odbierane przez pracownika przedszkola w drzwiach szatni i odprowadzane do sal;
- prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość w związku z wprowadzonymi procedurami przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z przedszkola w związku z koniecznością ograniczonej liczby osób, mogących przebywać w przestrzeni wspólnej;
- w razie konieczności wejścia rodziców do szatni przedszkola, obowiązują maseczki oraz rękawiczki lub dezynfekcja rąk.
W trakcie trwania pracy przedszkola w trybie reżimu sanitarnego kontakt z wychowawcami poszczególnych grup będzie możliwy za pośrednictwem poczty internetowej:
- pp9.misie@gmail.com - maluszki
- pp9.tygryski@gmail.com - średniaki
- pp9.sowki@gmail.com - starszaki

Z wyrazami szacunku
Dyrektor oraz Personel przedszkola


wyprawka

Prosimy rodziców aby w pierwszym dniu obecności dziecka w przedszkolu przynieść:
- PANTOFLE - wygodne oraz łatwe do samodzielnego zakładania przez dziecko (w miarę możliwości prosimy o ich trwałe podpisanie)
- KOMPLET UBRANIA ZAMIENNEGO "tak na wszelki wypadek" do pozostawienia w półce w szatni (bielizna, skarpetki, koszulka, bluzka, spodnie w worku lub reklamówce podpisanej imieniem dziecka)
- MAŁĄ PODUSZKĘ WRAZ Z POSZEWKĄ, KOCYK (w miarę możliwości prosimy o ich trwałe podpisanie);dotyczy dzieci najmłodszych Grupa MISIE, które będą w przedszkolu leżakować
- WOREK (podpisany) ze STROJEM GIMNASTYCZNYM - koszulka oraz spodenki do pozostawienia w półce w szatni; dotyczy dzieci starszych Grupa SÓWKI
- CHUSTECZKI HIGIENICZNE - 2 pudełka


wa-na-informacja

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -IV aktualizacja. Prosimy rodziców o zapoznanie się z ich treścią na stronie www.gov.pl w zakładce aktualności.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 znajdują się na stronie www.gov.pl w zakładce aktualności, prosimy o zapoznanie się z ich treścią.