podziekowanie

DYREKTOR I GRONO PEDAGOGICZNE składają serdeczne podziękowania RADZIE RODZICÓW za współpracę i zaangażowanie w sprawy naszego Przedszkola - w tym wyjątkowym - roku szkolnym 2019/2020. Jednocześnie jesteśmy wdzięczni wszystkim RODZICOM za pomoc i zrozumienie podczas nauczania zdalnego, dziękujemy również za każde miłe słowo, uśmiech i okazaną życzliwość.


ORGANIZACJA PRACY W CZASIE WAKACJI

W miesiącach wakacyjnych została zmieniona organizacja pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W trosce o zapewnienie bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolach podczas trwającej epidemii, każda placówka będzie zapewniała opiekę dla dzieci, które uczęszczały do niej w roku szkolnym. Przedszkola będą pracowały w zaostrzonym reżimie sanitarnym, z ograniczoną liczbą miejsc dla dzieci w grupie. Pracujący Rodzice, nie będący w stanie zapewnić opieki nad dzieckiem w czasie wakacji, będą mogli zapisać dziecko do opieki przedszkolnej.
Przedszkole Publiczne nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach będzie otwarte w terminie od 01do 31 lipca 2020r. oraz od 17 do 31 sierpnia 2020r.
Karty zgłoszenia dziecka na opiekę wakacyjną można pobrać ze strony internetowej przedszkola w zakładce dla Rodziców OPIEKA WAKACYJNA 2020 lub osobiście w przedszkolu w godzinach pracy, tj. od 6.30 do 15.30.DRODZY RODZICE INFORMUJEMY, ŻE NASZE PRZEDSZKOLE ZAWIESZA AKCJĘ ZBIERANIA MAKULATURY.

uwaga1111

Szanowni Rodzice!
Od 25 maja planujemy rozpoczęcie pracy przedszkola w szczególnych warunkach z zastosowaniem zaostrzonego reżimu sanitarnego. Stosując się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia liczba miejsc w przedszkolu została znacznie ograniczona. W przedszkolu będzie funkcjonować jedna grupa dzieci w godzinach od 6.30 do 15.30. Rodzice zainteresowani opieką nad dzieckiem w przedszkolu podczas trwającej epidemii prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi na ten czas procedurami i dokumentami do pobrania znajdującymi się w zakładce PROCEDURY COVID-19. Wypełniony wniosek i oświadczenie w formie skanu prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej przedszkola pp9@op.pl lub złożyć osobiście w przedszkolu do dnia 21 maja br. do godziny 14.00.
Z opieki przedszkolnej powinny korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo do korzystania z opieki przedszkolnej mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
O przyjęciu dziecka decyduje Dyrektor po przeanalizowaniu wniosków i oświadczeń rodziców zgłaszających dziecko.DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 14 czerwca. Nadal będzie on przysługiwać rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem.

Co ważne, jeżeli np. żłobek zostanie otwarty, ale nie będzie mógł zapewnić opieki wszystkim dzieciom, rodzicom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Prawo do zasiłku będą mieli również ci rodzice, którzy mimo otwarcia placówki nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka.LIST DO RODZICÓW
Szanowni Rodzice!
Przed nami trudne zadanie jakim będzie zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu naszych dzieci w przedszkolu w trakcie panującej epidemii koronawirusa.
Drodzy Państwo, podzielamy wspólne marzenie powrotu do normalności jaka była przed pandemią, jednak nasza przedszkolna rzeczywistość uległa dużym zmianom. Zadaniem nas dorosłych jest przygotowanie dzieci na to, że PRZEDSZKOLE BĘDZIE WYGLĄDAŁO INACZEJ niż do tej pory. Chcemy zatem Państwa poinformować o kilku ważnych aspektach, które w najbliższym czasie mogą okazać się bardzo istotne:
-W trosce o zdrowie naszych podopiecznych i personelu obowiązywać będzie wzmożony reżim sanitarny w oparciu o wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczący dzieci, personelu placówki oraz rodziców.
-Do przedszkola przyprowadzamy TYLKO DZIECKO ZDROWE, bez żadnych objawów chorobowych. Wskazane jest aby codziennie przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola zmierzyć mu temperaturę.
-Ze względu na wprowadzone ograniczenia grupa dzieci objętych opieką będzie mogła liczyć 12 dzieci dlatego konieczne będzie wcześniejsze poinformowanie dyrektora o konieczności korzystania z opieki przedszkola.
-Dzieci będą przebywać tylko w wyznaczonej, stałej sali przedszkolnej, w której ograniczona zostanie różnorodność zabawek i sprzętów. Pozostaną jedynie te, które można poddać dezynfekcji. Dzieci nie będą również miały możliwości leżakowania.
-Prowadzone będą głównie zajęcia opiekuńcze przez stałych przydzielonych do grupy nauczycieli.
-Nie będzie można organizować dzieciom żadnych wyjść poza teren przedszkola, np. na spacer czy do przedszkolnego ogrodu.
-Jeśli okaże się, że dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, nastąpi konieczność jego izolacji do momentu przybycia rodzica, który jest zobowiązany zabrać dziecko z przedszkola, aby nie narażać zdrowia pozostałych dzieci przebywających w grupie przedszkolnej.
Szanowni Rodzice!
-Regularnie i na co dzień przypominajcie dziecku o podstawowych zasadach higieny. Zwracajcie uwagę, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem i unikać podawania ręki na przywitanie.
-Pamiętajcie, że dzieci, które ukończyły 4 rok życia powinny mieć indywidualną ochronę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.
-Zaopatrzcie dziecko w czysty komplet ubrań na zmianę do wykorzystania przedszkolu w razie konieczności.
-Wyjaśniajcie dziecku, że nie będzie mogło zabierać do przedszkola własnych zabawek oraz innych zbędnych przedmiotów.
-Uświadomcie dziecku konieczność utrzymywana dystansu między kolegami podczas zabawy. Z pewnością trudno będzie wprowadzić nową zasadę w życie dziecka, która polegać ma na powstrzymywaniu się od zbliżania do innych, wspólnej zabawy, dzielenia się zabawkami.
-Uprzedźcie dzieci, że będą czasem widziały panie w maseczkach, przyłbicach, rękawiczkach i fartuchach - miejmy nadzieję, że dzieci oswoiły się już z takim widokiem...
PAMIĘTAJMY! To od Państwa rzetelnych informacji może zależeć bezpieczeństwo oraz zdrowie wszystkich dzieci pozostających pod opieką przedszkola. W tym wyjątkowym czasie nikt nie może pozwolić sobie na niedomówienia, zatajenia prawdy, niestosowania się do obowiązujących wytycznych i procedur. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych.
Z wyrazami szacunku -
Dyrektor oraz Personel przedszkolaŻłobek Miejski i gminne przedszkola pozostaną zamknięte dłużej. Planowane otwarcie przesunięte na 25 maja

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach informuje, że Żłobek Miejski oraz przedszkola publiczne działające na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice zostaną otwarte najwcześniej 25 maja br.

Przed tygodniem informowaliśmy, że w Żłobku Miejskim oraz przedszkolach publicznych trwają prace nad planowanym na 18 maja br. otwarciem oraz opracowaniem i wdrożeniem - konsultowanych z Sanepidem - zasad funkcjonowania tych placówek w szczególnym reżimie sanitarnym.

Zastrzegaliśmy przy tym, że ostateczna decyzja o dacie otwarcia Żłobka Miejskiego oraz przedszkoli publicznych będzie uzależniona od rozwoju sytuacji epidemiologicznej na terenie gminy oraz regionu.

W związku z rosnącą na Śląsku liczbą osób zakażonych koronawirusem, kierując się troską o zdrowie i życie mieszkańców, Burmistrz Czechowic-Dziedzic podjął decyzję o przesunięciu planowego otwarcia czechowickiego żłobka i przedszkoli o kolejny tydzień. Placówki te zostaną więc otwarte najwcześniej 25 maja br., oczywiście w zależności od dalszego rozwoju sytuacji epidemiologicznej w regionie.

UM,ŁPZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 88/20 BURMISTRZA CZECHOWIC-DZIEDZIC Z DNIA 5 MAJA 2020 R., ZOSTAJE ZAWIESZONA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY OD 6 MAJA 2020 DO 17 MAJA 2020 R.
Drodzy Rodzice!

W związku z decyzją rządu o możliwości otwarcia od 6 maja br. przedszkoli, chcemy pozyskać od Państwa orientacyjne informacje o potrzebie zapewnienia opieki nad dziećmi przez nasze przedszkole.
Prosimy rodziców/opiekunów, którzy ze względu na charakter swojej pracy nie będą mogli zapewnić opieki dziecku o zgłoszenie potrzeby korzystania z opieki przedszkolnej.
Jednocześnie informujemy, że sam fakt zgłoszenia dziecka nie jest gwarantem objęcia go opieką przez przedszkole. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub podjąć decyzję o późniejszym uruchomieniu placówek.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do 24 maja przedszkole nadal prowadzić będzie zdalną edukację.
O terminie uruchomienia opieki dla dzieci przez przedszkole oraz o ustalonym reżimie sanitarnym związanym z przebywaniem dzieci w przedszkolu poinformujemy Państwa w późniejszym czasie.
Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną (poczty grupowe lub pp9@op.pl ) do dnia 3 maja.
Informuję, że jestem zainteresowana/y opieką mojego dziecka ............................ w przedszkolu w godz. od .............do ...................

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich przedszkolaków, Państwu życzymy spokoju, cierpliwości i dobrego zdrowia.

Dyrektor, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi


#zostańwdomuPomoc psychologiczno-pedagogiczna i wsparcie rodziców
w Przedszkolu Publicznym nr 9

RRDRODZY RODZICE!
W związku z koniecznością dalszego pozostania dzieci w domu oraz prowadzoną pracą zdalną, na przedszkolnej stronie internetowej w zakładce Dla rodziców/DOMOWE PRZEDSZKOLAKI przedstawiamy Państwu zestaw dodatkowych zabaw i aktywności, jako nasze propozycje pracy z dzieckiem. Zachęcamy do korzystania z nich w miarę możliwości, szczególnie rodziców dzieci, które były objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w ramach odbywających się w naszej placówce zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Pozdrawiamy serdecznie, pozostając do Państwa dyspozycji poprzez kontakt mailowy.Wyniki konkursu WIELKANOCNA PISANKACZy

W marcu nasze przedszkole przystąpiło do edukacyjnego programu Czyściochowe Przedszkole dla przedszkoli w całej Polsce organizowanego przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! Junior. Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dobrych nawyków, także higienicznych, uczymy się już od najmłodszych lat. To, co wtedy przyswoimy, procentuje w dorosłym życiu. W trudnym czasie epidemii przekazujemy Państwu poniżej zestaw materiałów do pobrania, które pomogą w rozwijaniu świadomości oraz samodzielności higienicznej dzieci. Przygotowane materiały zawierają ciekawe zabawy, doświadczenia oraz historyjki, które można przeprowadzić razem z dzieckiem w warunkach domowych. Każdy blok dotyczy innego aspektu higieny:
1. Mycie zębów
2. Higiena nosa
3. Ochrona skóry
4. Czystość rąk
5. Kąpiel
6. Korzystanie z toalety
W ramach zajęć z zakresu edukacji zdrowia i higieny grupa Sówki oraz Tygryski zdążyły wykonać grupowe prace plastyczne, które zostały zgłoszone i zaakceptowane w towarzyszącym w ramach programu konkursie.
W konkursie Czyściochowe Przedszkole co miesiąc 100 przedszkoli może wygrać kartę podarunkową do drogerii Rossmann o wartości 500 zł, umożliwiającą zakup produktów higienicznych na potrzeby przedszkola. Głosować mogą uczestnicy, którzy dołączyli do programu Rossnę! Junior w aplikacji mobilnej Rossmann PL. Szczegóły o programie Rossnę! znajdą Państwo na stronie
www.rossmann.pl/czysciochowoDRODZY RODZICE!

W związku z dalszym ograniczeniem funkcjonowania przedszkola, proponujemy wszystkim Rodzicom kontakt drogą elektroniczną z wychowawcami grup. Szczególnie zachęcamy rodziców dzieci 6-letnich. Dzięki temu będziecie mogli Państwo skorzystać z propozycji zadań, zabaw, ćwiczeń wg zaplanowanej tematyki zgodnej z realizowanym w naszej placówce programem wychowania przedszkolnego. Pocztą elektroniczną będziecie mogli przesyłać nam prace Waszych Dzieci, podzielić się z nami ciekawymi pomysłami jak spędzacie ten czas w domu, oraz wysyłać prace konkursowe.
Adresy:
Grupa Sówki - pp9.sowki@gmail.com
Grupa Tygryski -pp9.tygryski@gmail.com
Grupa Misie - pp9.misie@gmail.com
W dalszym ciągu prosimy o śledzenie strony internetowej przedszkola oraz profilu na FB, gdzie zamieszczamy informacje, propozycje różnych aktywności oraz konkursy dla wszystkich dzieci.
Mimo tej trudnej sytuacji, wierzymy, że uda się nam w zdrowiu przetrwać ten czas. Wykorzystajmy go jak najlepiej poświęcając swoją uwagę najbliższym, zacieśniając więzi rodzinne wspólnie spędzając czas. Pamiętajcie - jeśli tylko możecie, ZOSTAŃCIE W DOMACH!
Życzymy dużo spokoju, cierpliwości i ZDROWIA!!! Ściskamy wszystkich Przedszkolaków!!!
Bądźmy w kontakcie.
Dyrektor i Grono Pedagogiczne


koronawirus-dzieci3JAK O KORONAWIRUSIE ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI?

Drodzy Rodzice! Z dnia na dzień pojawiają się w mediach nowe niepokojące doniesienia na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dzieci są szalenie spostrzegawcze, zauważają więcej niż nam, dorosłym, się wydaje oraz szybko wyczuwają i łatwo przejmują nasze emocje i zapewne zadają mnóstwo pytań. Dlatego tak ważna jest rozmowa z dzieckiem na temat tego, co się dzieje wokół nas. Z pomocą rodzicom przychodzi Historyjka o wirusie, która powstała w oparciu o opowiadanie stworzone przez kolumbijską psycholog M. M. Cruz. Ta krótka historyjka ma wesprzeć rodziców w rozmowie z dzieckiem i wyjaśnieniu, na czym polega zagrożenie oraz jak podkreślić rolę dziecka w zachowaniu bezpieczeństwa. Zachęcamy też do wielokrotnego czytania opowiastki z dzieckiem gdyż z emocjami pracuje się poprzez powtarzalną zabawę i wielokrotne czytane. Treść historyjki jest dostępna na stronie www.mamyprojekt.pl/koronawirus oraz link do polskiej wersji.Uwaga Misie i chętne Przedszkolaki!!!

Od września w grupie Misiów realizowany był projekt MAGICZNA MOC BAJEK. Chcielibyśmy go kontynuować, dlatego prosimy chętnych o zapoznanie się z kolejnymi zadaniami na marzec i kwiecień. Proponujemy te zakreślone na czerwono. Przypominamy, że przed realizacją zadań należy zapoznać się z proponowaną literaturą. Można zrealizować więcej albo inne zadania. Swoje relacje prosimy przesłać na maile grupowe. Miłej zabawy!!!!
Tu znajdziecie tekst bajki "Strach ma wielkie oczy" G. Wolszczak (adresy do skopiowania)
https://docplayer.pl/17848521-Strach-ma-wielkie-oczy.html
Tu bajkę do słuchania "O rybaku i złotej rybce":
https://chomikuj.pl/?/Audiobook+-+O+Rybaku+i+Z*c5*82otej+Ry?
DRODZY RODZICE!

W związku z dalszym ograniczeniem funkcjonowania przedszkola, proponujemy wszystkim Rodzicom kontakt drogą elektroniczną z wychowawcami grup. Szczególnie zachęcamy rodziców dzieci 6-letnich. Dzięki temu będziecie mogli Państwo skorzystać z propozycji zadań, zabaw, ćwiczeń wg zaplanowanej tematyki zgodnej z realizowanym w naszej placówce programem wychowania przedszkolnego. Pocztą elektroniczną będziecie mogli przesyłać nam prace Waszych Dzieci, podzielić się z nami ciekawymi pomysłami jak spędzacie ten czas w domu, oraz wysyłać prace konkursowe.
Adresy:
Grupa Sówki - pp9.sowki@gmail.com
Grupa Tygryski -pp9.tygryski@gmail.com
Grupa Misie - pp9.misie@gmail.com
W dalszym ciągu prosimy o śledzenie strony internetowej przedszkola oraz profilu na FB, gdzie zamieszczamy informacje, propozycje różnych aktywności oraz konkursy dla wszystkich dzieci.
Mimo tej trudnej sytuacji, wierzymy, że uda się nam w zdrowiu przetrwać ten czas. Wykorzystajmy go jak najlepiej poświęcając swoją uwagę najbliższym, zacieśniając więzi rodzinne wspólnie spędzając czas. Pamiętajcie - jeśli tylko możecie, ZOSTAŃCIE W DOMACH!
Życzymy dużo spokoju, cierpliwości i ZDROWIA!!! Ściskamy wszystkich Przedszkolaków!!!
Bądźmy w kontakcie.
Dyrektor i Grono PedagogiczneDRODZY RODZICE

Zapraszamy na FB naszego przedszkola, tam znajdziecie propozycje zabaw i ćwiczeń dla Waszych dzieci.images

Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją zagrożenia koronawirusem prosimy o kontaktowanie się tylko telefonicznie lub mailowo.

Rodzice, którzy nie złożyli potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/21 proszę o złożenie oświadczenia telefonicznie lub mailowo.

TELEFON KONTAKTOWY: 601 196 184

E-MAIL: pp9@op.pl


Informacja o pracy placówek oświatowych w Gminie Czechowice-Dziedzice w kontekście zagrożenia koronawirusem.
Na podstawie decyzji Premiera RP oraz Zarządzenia Burmistrza Czechowic-Dziedzic odwołuje się z dniem 12.03.2020 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne, we wszystkich szkołach podstawowych dla, których organem założycielskim jest Gmina Czechowice-Dziedzice. Zawieszenie zajęć obowiązuje do dnia 27.03.2020 r. Dla wyjątkowych przypadków braku opieki w dniach 12. 13. 03.2020 r. zostaną uruchomione zajęcia opiekuńcze (tylko te dwa wskazane dni)
12.03. 2020 r. zamykamy również opiekę przedszkolną. Podobnie jak w szkołach w wyjątkowych przypadkach, 12, 13. 03. 2020 r. uruchomione zostaną dyżury w przedszkolach. Zamknięcie przedszkoli następuje również do dnia 27.03.2020 r.
Prosimy rodziców aby w okresie zamknięcia placówek oświatowych dzieci pozostawały w domach i nie kontaktowały się z innymi dziećmi. Dzieci powinny unikać wszelkiego przemieszczania się i wychodzenia na zewnątrz.REKRUTACJA - LISTY KANDYDATÓW
Informujemy Państwa, że w przedszkolu wywieszone są listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach na rok szkolny 2020/2021.
Jednocześnie przypominamy, że Rodzice dzieci zakwalifikowanych na wolne miejsca w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach potwierdzają wolę przyjęcia kandydata w postaci pisemnego oświadczenia do 27 marca 2020 r. (druk znajduje się w przedszkolu ). Brak potwierdzenia przez Rodzica woli przyjęcia jego dziecka do przedszkola będzie równoznaczne z wykreśleniem dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.
Rodzice, którzy rezygnują z miejsca w przedszkolu mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora.

koronawirus

JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU KORONAWIRUSEM?
- często myj ręce, używając mydła i wody
- kiedy kaszlesz i kichach zakrywaj usta i nos
- zachowaj co najmniej 1 metr od osób które kaszlą i kichają
- kiedy wracasz z regionów, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno - zakaźnego.
CO NAS CZEKA W MARCU
- I tydzień marca - spotkania dzieci z zaproszonymi do przedszkola przedstawicielami różnych zawodów (ratownik medyczny, weterynarz, strażak), w ramach realizowanej tematyki zajęć "Poznajemy zawody".
- 6 marca - (piątek) - wycieczka edukacyjna do Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Wyjazd o 9.30.
- 12 marca (czwartek) - Światowy Dzień Matematyki (mile widziane ubrania z motywami "matematycznymi", np. numery lub figury geometryczne.
- 27 marca (piątek) - Międzynarodowy Dzień Teatru - II edycja przedszkolnego konkursu recytatorskiego "W krainie wierszy i wierszyków.


II edycja przedszkolnego konkursu recytatorskiego
"W KRAINIE WIERSZY I WIERSZYKÓW"

Serdecznie zapraszamy do udziału dzieci w konkursie recytatorskim. Chętne do wystąpienia dzieci w konkursie przygotowują rodzice. Zgłoszenia udziału dziecka w konkursie dokonuje rodzic nauczycielkom prowadzącym daną w grupę w terminie do 20 marca. Prosimy również o dostarczenie tekstu przygotowanego utworu oraz tytuł i autora wiersza.
Konkurs odbędzie się w przedszkolu 27 marca 2020 o godz. 10.00.UWAGA KONKURS PLASTYCZNY
"GEOMETRYCZNE CUDAKI - W KARINIE FIGUR GEOMETRYCZNYCH" - dla wszystkich dzieci oraz rodziców.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej wykonanej wspólnie dziecka z rodzicem, nawiązującej do tematu, będącej pomysłowym oraz oryginalnym przedstawieniem figur geometrycznych.
Termin składania prac do 10. 03. 2020 r. u nauczycielek prowadzących poszczególne grupy.
SERDECZNIE ZAPRASZAMYUWAGA
KONKURS PLASTYCZNY
Mały Miś zwiedza Czechowice - Dziedzice
Zachęcamy dzieci wraz z rodzicami do udziału w konkursie plastycznym w ramach projektu ?Gmina Czechowice ? Dziedzice czyta Małemu Misiowi?
Warunki konkursu:
- wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną,
- opisanie pracy (imię i nazwisko dziecka, wiek)
Termin składania prac 14. 02. 20 r.
Wyłonione najlepsze 3 prace wezmą udział w II etapie międzyprzedszkolnym.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!ZBIERAMY NAKRĘTKI - POMAGAMY NIKOLI
Zachęcamy do zbierania oraz przynoszenia plastikowych nakrętek w ramach całorocznej akcji prowadzonej przez nasze przedszkole. Prosimy o zostawianie przynoszonych nakrętek w pojemniku znajdującym się w holu przedszkola
DZIĘKUJEMY!!!Co nas czeka w najbliższym czasie:
11 lutego - Bal karnawałowy przedszkolaków
14 lutego - Dzień przyjaźni, czyli przedszkolne Walentynki (prosimy rodziców, w miarę możliwości, o ubranie dzieci w tym dniu w kolorze czerwonym. Dzieci mogą również przynieść wykonane "kartki walentynkowe" dla swoich ulubionych kolegów i koleżanek
17 lutego - Dzień Kota - z tej okazji dzieci będą miały okazję obejrzeć przedstawienie muzyczne pt. "Kot Filemon i przyjaciele" w wykonaniu personelu naszego przedszkola
19 lutego - Audycja Muzyczna METRUM - FORTE - "Zwierzęta w muzyce"
24 lutego - wyjazd do Kina Świt na przedstawienie teatralne pt. "Przygody Wilka i Zająca" w wykonaniu Teatru Wrocławskiego In-Art - grupy Tygryski i Sówki
W lutym zapraszamy również dzieci wraz z rodzicami do udziału w przedszkolnym konkursie plastycznym GEOMETRYCZNE CUDAKI
Informujemy rodziców, że w marcu odbędzie się II edycja konkursu recytatorskiego "W krainie wierszy i wierszyków". Chętne do udziału w nim przedszkolaki przygotowują rodzice.
ZAPRASZAMY!!!REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
W lutym rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice na rok szkolny 2020/2021. Zapisów do przedszkola dokonuje się poprzez stronę internetową http://zapisy.ppczechowice.pl , która będzie dostępna od 1 lutego.
Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i chcących zapewnić kontynuację edukacji w naszej placówce prosimy o dostarczenie do 24.01.br. Deklaracji pozostania w przedszkolu. Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce ZAPISY.


W najbliższym czasie planujemy:

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
- Tygryski - 28. 01. 2020 godz. 15.30
- Sówki - 29. 01. 2020 godz. 15.30
- Misie - 30. 01. 2020 godz. 15.30

TEATRZYK OBJAZDOWY PINOKIO - 29. 01 - przedstawienie pt.: "Przygody Janka i Dziadka Mroza"

BAL KARNAWAŁOWY - 11. 02. 2020


b-Dektkq-TURBXy8x-MGQz-ZDcy-Ym-Zh-Y2-Ji-NDI3-Nj-Nj-Nj-Az-M2-Y2-NDcz-N2-Y2-Yy5qc-GVnk

Jutro 18 grudnia (środa), w przedszkolu odbędzie się WIGILIJKA, prosimy rodziców o odświętne ubranie dzieci i przyniesienie opłatka. Dziękujemygify-ozdoby-witeczne

CO NAS CZEKA W NAJBLIŻSZYM CZASIE:

W świątecznym nastroju - warsztaty integracyjne dla rodziców i dzieci:
10 grudnia (wtorek) godz. 16.00 - grupa Tygryski i Sówki;
11 grudnia (środa) godz. 16.00 - grupa Misie
12 grudnia (czwartek) - wycieczka edukacyjna (grupy: Sówki oraz Tygryski) do Kopalni PG SILESIA
18 grudnia (środa) godz. 12.00 - WIGILIJKA PRZEDSZKOLNA - prosimy rodziców o odświętne ubranie dzieci.depositphotos-56718357-stock-illustration-cheerful-santa-with-gi

W piątek 6 grudnia o godz. 9.00 będziemy gościć w przedszkolu MIKOŁAJA . Prosimy rodziców, aby z tej okazji w ubiorze dzieci dominował kolor czerwony, mile widziane będą również "mikołajowe" czapki.SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W AKCJI GÓRA GROSZA od 25 listopada 2019 do 02 stycznia 2020!!!

g-ra-grosza


Co nas czeka w najbliższym czasie:

- 29 listopada - SPOTKANIE Z PANEM DENTYSTĄ
- 3 grudnia - SPOTKANIE Z PANEM GÓRNIKIEM
- 6 grudnia - SPOTKANIE Z MIKOŁAJEMdzie-yczliwo-ci


duzy-mis-pluszowy-105cm
W PONIEDZIAŁEK 25 listopada będziemy obchodzić
Dzień Pluszowego Misia
Prosimy, aby każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim ulubionym
MISIEM by i on mógł wziąć udział w naszym świętowaniu.
Mile widziane będą również ubrania dzieci z ?misiowymi? motywami.W PIĄTEK 8 LISTOPADA o godz. 10.00 PRZEDSZKOLAKI wezmą udział w uroczystej akademii z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości.
Prosimy rodziców o odświętne ubranie dzieci.OGŁOSZENIE - ZDJĘCIA
INFORMUJEMY RODZICÓW, ŻE WE WTOREK 12 LISTOPADA BR. WSZYSTKIE DZIECI BĘDĄ MIAŁY WYKONYWANE W PRZEDSZKOLU ZDJĘCIA DO KALENDARZA NA 2020 ROK.depositphotos-5473650-stock-illustration-pencil-character-giving

PRZYPOMINAMY I SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW WRAZ Z DZIEĆMI NA JESIENNE SPOTKANIA, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ:

Grupa TYGRYSKI - 28 października (poniedziałek), godz. 16.00
Grupa SÓWKI - 29 października (wtorek), godz. 16.00
Grupa MISIE - 31 października (czwartek) - godz. 9.30 - Uroczyste Pasowanie Na Przedszkolakafototapeta-portret-pies-zwierze-kot-szczenie

RODZICE, PRZEDSZKOLAKI - NA NASZĄ POMOC CZEKAJĄ ZWIERZAKI!!!
Na terenie naszego przedszkola będzie prowadzona zbiórka dla podopiecznych z MIEJSKIEGO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W Bielsku-Białej. Liczymy na Państwa wsparcie i zachęcamy do przynoszenia tego co najbardziej potrzebne: karma, zabawki dla psów, kotów, żwirek, koce.
AKCJA POTRWA OD 28 PAŹDZIERNIKA DO 15 LISTOPADA BR.


W czwartek 17 października wybieramy się na jesienną wycieczkę edukacyjną do OGRODÓW KAPIASA w Goczałkowicach. Wyjazd spod przedszkola o godz. 9.15 powrót na obiad przed 12.00. Prosimy rodziców o wygodny i odpowiedni do pogody ubiór dla swojego dziecka.


PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękujemy DZIECIOM i RODZICOM za życzenia, kwiaty i słodkości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
IMG-20191014-120002-2
DYREKTOR ORAZ PERSONEL PRZEDSZKOLA


DZIEWCZYNKI-na-SI

WSZYSTKIM DZIEWCZYNKOM ŻYCZYMY Z OKAZJI ICH ŚWIĘTA MNÓSTWA PRZYJACIÓŁ I SAMYCH RADOSNYCH I MIŁYCH CHWIL, BY WASZE DZIECIŃSTWO TRWAŁO JAK NAJDŁUŻEJ I ABY CODZIENNIE SPOTYKAŁO WAS COŚ MAGICZNEGO!!!jesienne-liscie

CO NAS CZEKA W NAJBLIŻSZYM CZASIE:

03. 10. (czwartek) - ZAJĘCIA Z ZOOTERAPII - SPOTKANIE Z ALPAKAMI ODBĘDZIE SIĘ PRZY DOBREJ POGODZIE
04. 10 (piątek) -WYJŚCIE NA WYSTAWĘ DROBNEGO INWENTARZA
11. 10 (piątek) - DZIEŃ DZIEWCZYNKI
23. 10 (środa) - METRUM FORTE - AUDYCJA MUZYCZNA - "BAJKI I BAŚNIE W PIOSENCE"
31. 10 (czwartek) - PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA


13-1

Dziś dziewczynki sto lat śpiewają, bo chłopcy święto swoje mają. Z okazji tego dnia niezwykłego, życzymy Wam CHŁOPCY wszystkiego najlepszego!!! Humoru radosnego i aby codziennie spotykało Was coś magicznego.fryzury-alpak-2
3 października (czwartek) planujemy zajęcia dla dzieci z zooterapii. Przyjadą do nas alpaki z Woźniakówki. Spotkanie odbędzie się tylko przy dobrej pogodzie


005828-r0-620

DRODZY RODZICE!!!

INFORMUJEMY, ŻE NASZE PRZEDSZKOLE MA SWÓJ PROFIL NA FB, SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN NASZEJ STRONY I ŚLEDZENIA BIEŻĄCYCH INFORMACJI I RELACJI Z WYDARZEŃ PRZEDSZKOLNYCH!!!


jesienne-liscie

CO NAS CZEKA W NAJBLIŻSZYM CZASIE

25.09.2019 (środa) - SPRZĄTANIE ŚWIATA
26.09.2019 (czwartek) - WIZYTA POLICJANTA
30.09.2019 (poniedziałek) - DZIEŃ CHŁOPAKA
01.10.2019 (wtorek) - WYJCIE DO PARKU "DZIEŃ SPADAJĄCEGO LIŚCIA"


depositphotos-99023364-stock-illustration-princess-knight-castle
INFORMACJE

- Nasze przedszkole przystąpiło do realizacji ogólnopolskiego projektu "Mały miś w świecie wielkiej literatury" pod patronatem miesięcznika "Bliżej przedszkola", którego przesłaniem jest rozwijanie zamiłowania do czytania książek już w przedszkolu

- Proponujemy również Państwu udział w naszej przedszkolnej akcji pt.: "Książeczki z domowej półeczki" w ramach której w poniedziałki dzieci mogą przynosić swoje książki z domu. Będą one zwracane po przeczytaniu ich wspólnie w grupie.

- W pierwszym tygodniu listopada w naszym przedszkolu planowany jest "Bal postaci z bajek".Prosimy zatem o zastanowienie się i przygotowanie strojów dla swojego dziecka.


ch-opiec-i-dziewczyna-bieg
XX BIEG OLIMPIJCZYKA
Serdecznie zapraszamy do udziału w XX Biegu Olimpijczyka organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach, który odbędzie się w najbliższą sobotę 21 września początek zawodów o 10.00, wcześniejszą weryfikacją i dodatkowymi zapisami od godz. 9.00 - 10.00


dzieci
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
20 września (piątek) w naszym przedszkolu będziemy świętować Dzień Przedszkolaka, z tej okazji planowane jest uroczyste nadanie nazw naszym poszczególnym grupom przedszkolnym. Mile widziane będzie w tym dniu kolorowe, odświętne ubranie.wyprawka
488622675a8ad5f0342019ca9004b25aPODSTAWOWA WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

Prosimy rodziców aby w pierwszym dniu obecności dziecka w przedszkolu przynieść:
- PANTOFLE (wygodne oraz łatwe do samodzielnego zakładania przez dziecko; w miarę możliwości prosimy o ich podpisanie)
- KOMPLET UBRANIA ZAMIENNEGO "tak na wszelki wypadek" do pozostawienia w półce w szatni (bielizna, skarpetki, koszulka, bluzka, spodnie)
- MAŁA PODUSZKA WRAZ Z POSZEWKĄ, KOCYK (w miarę możliwości prosimy o ich podpisanie) oraz ULUBIONEGO MISIA lub PRZYTULANKĘ /dotyczy dzieci najmłodszych, które będą w przedszkolu leżakować/
Prosimy również o:
- WOREK (podpisany) ze STROJEM GIMNASTYCZNYM do pozostawienia w półce w szatni /dotyczy dzieci z grupy starszej/
- SZCZOTECZKĘ z nakładką, KUBEK (podpisany), PASTĘ DO ZĘBÓW
- CHUSTECZKI HIGIENICZNE - 2 pudełkaZEBRANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW
29 sierpnia br. /czwartek/o godz. 16.00 zapraszamy wszystkich rodziców naszych przedszkolaków na zebranie informacyjne dotyczące organizacji nowego roku szkolnego 2019/2020. Prosimy o pewne przybycie ze względu na ważność omawianych spraw.

<