PROJEKTY, PROGRAMY, AKCJE I INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU

35041672-cartoon-children-with-speech-bubbles

"MALUCHY BEZ GRANIC" mikroprojekt edukacyjny, organizator -Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina. W ramach realizowanego projektu pn. "Maluchy bez granic" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymaliśmy komplet materiałów edukacyjnych (gry planszowe, puzzle, kolorowanki oraz książki edukacyjne), które poprzez zabawę będą uczyć dzieci szacunku do otaczającej nas przyrody a poprzez prezentację multimedialną dzieci z grupy "Sówki" miały okazję poznać świat przyrody, występujący w naszym regionie na obszarze Bielskiej Krainy. Nasze przedszkolaki wzięły również udział w konkursie plastycznym "Moja mała ojczyzna", którego celem było podniesienie świadomości ekologicznej oraz regionalnej wśród dzieci.

"MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY"- edycja 2020/2021 ogólnopolski program, którego głównym celem jest promowanie i rozwijanie czytelnictwa poprzez czytanie w domu i przedszkolu, wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, prezentacja dzieciom utworów polskich pisarzy i poetów. Ponadto tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci poprzez zabawy z elementami doświadczenia, obserwowania i eksperymentowania w toku realizacji poszczególnych modułów programu.

"KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY" - ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej. Celem programu jest poznawanie przez przedszkolaków podstawowe zasady ekologii, uczenie szacunku dla przyrody a także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego wypoczynku.

"MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ!" - ogólnopolski program edukacyjny, którego nadrzędnym celem jest promowanie wśród dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

"ZDROWO I SPORTOWO" - Promocja zdrowego stylu życia powinna zaczynać się już w przedszkolu. Dlatego też w naszym przedszkolu realizowana jest akcja "Zdrowo i Sportowo". Jej celem jest aktywizacja ruchowa dzieci, poprzez cyklicznie odbywające się zajęcia w formie zestawu zabaw korzystnie wpływających na ich sprawność fizyczną i samopoczucie oraz budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami.

"UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ" - ogólnopolski program, którego głównym celem jest pokazanie, że programowania można uczyć już od najmłodszych lat. Dzieci na zajęciach rozwijają logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, kształtują umiejętności pracy w zespole, szukania kompromisów i optymalnych rozwiązań. Program stopniowo i odpowiedzialnie wprowadza dzieci w cyfrowy świat i pozwala na twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

"PRZEDSZKOLAKI KODUJĄ" - Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom naszych podopiecznych, a także mając na celu dalsze etapy edukacji chcemy wzbogacić i uatrakcyjnić pracę z dziećmi w naszym przedszkolu o innowacyjne rozwiązania metodyczno-programowe związane z podstawami programowania na poziomie przedszkola. W tym celu kontynuowana będzie realizacja innowacji "Przedszkolaki kodują". Podczas cyklicznych zajęć z wykorzystaniem maty edukacyjnej i dostępnych pomocy dydaktycznych. W atrakcyjny sposób pomożemy przedszkolakom zrozumieć podstawy kodowania i programowania łącząc zabawę z nauką, rozwijając przy tym ich kompetencje matematyczno - logiczne.

"SPRINTEM DO MARATONU" VI edycja - organizacja zawodów biegowych w celu promocji zdrowego stylu życia, zachęcenia do aktywności fizycznej, do ruchu na świeżym powietrzu.

"MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG - Przedszkolaku złap oddech" - II edycja kampanii edukacyjno-informacyjnej o tematyce związanej z kształtowaniem świadomości ekologicznej dzieci w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.