PROJEKTY, PROGRAMY, AKCJE I INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU

35041672-cartoon-children-with-speech-bubbles

"MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY" - ogólnopolski program, którego głównym celem jest promowanie i rozwijanie czytelnictwa poprzez czytanie w domu i przedszkolu, wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, prezentacja dzieciom utworów polskich pisarzy i poetów.

"KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY" - ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej. Celem programu jest poznawanie przez przedszkolaków podstawowe zasady ekologii, uczenie szacunku dla przyrody a także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego wypoczynku.

"MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ!" - ogólnopolski program edukacyjny, którego nadrzędnym celem jest promowanie wśród dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

"ZDROWO I SPORTOWO" - Promocja zdrowego stylu życia powinna zaczynać się już w przedszkolu. Dlatego też w naszym przedszkolu realizowana jest akcja "Zdrowo i Sportowo". Jej celem jest aktywizacja ruchowa dzieci, poprzez cyklicznie odbywające się zajęcia w formie zestawu zabaw korzystnie wpływających na ich sprawność fizyczną i samopoczucie oraz budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami.

"UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ" - ogólnopolski program, którego głównym celem jest pokazanie, że programowania można uczyć już od najmłodszych lat. Dzieci na zajęciach rozwijają logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, kształtują umiejętności pracy w zespole, szukania kompromisów i optymalnych rozwiązań. Program stopniowo i odpowiedzialnie wprowadza dzieci w cyfrowy świat i pozwala na twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

"PRZEDSZKOLAKI KODUJĄ" - Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom naszych podopiecznych, a także mając na celu dalsze etapy edukacji chcemy wzbogacić i uatrakcyjnić pracę z dziećmi w naszym przedszkolu o innowacyjne rozwiązania metodyczno-programowe związane z podstawami programowania na poziomie przedszkola. W tym celu kontynuowana będzie realizacja innowacji "Przedszkolaki kodują". Podczas cyklicznych zajęć z wykorzystaniem maty edukacyjnej i dostępnych pomocy dydaktycznych. W atrakcyjny sposób pomożemy przedszkolakom zrozumieć podstawy kodowania i programowania łącząc zabawę z nauką, rozwijając przy tym ich kompetencje matematyczno - logiczne.

"SPRINTEM DO MARATONU" VI edycja - organizacja zawodów biegowych w celu promocji zdrowego stylu życia, zachęcenia do aktywności fizycznej, do ruchu na świeżym powietrzu.

"MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG - Przedszkolaku złap oddech" - II edycja kampanii edukacyjno-informacyjnej o tematyce związanej z kształtowaniem świadomości ekologicznej dzieci w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.