Kadrę pedagogiczną naszego przedszkola tworzy zespół doświadczonych nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi z zakresu edukacji przedszkolnej Wykorzystujemy sprawdzone własnym doświadczeniem oraz nowoczesne formy i metody pracy z dziećmi, które służą wielostronnemu rozwojowi naszych wychowanków. Staramy się podchodzić do każdego dziecka bardzo indywidualnie, być czujnym na jego potrzeby, reagować na pojawiające się problemy oraz jak najlepiej przygotowywać naszych podopiecznych do dobrego startu szkolnego.

DYREKTOR :
mgr Alicja Gach

PERSONEL PEDADOGICZNY:

mgr Danuta Beck - nauczyciel dyplomowany
mgr Agata Czuk - nauczyciel dyplomowany
mgr Barbara Zawiślak - nauczyciel mianowany
mgr Agnieszka Żoczek - nauczyciel kontraktowy
mgr Marta Kliś - nauczyciel kontraktowy
---------------------