Kadrę pedagogiczną naszego przedszkola tworzy zespół doświadczonych nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi z zakresu edukacji przedszkolnej Wykorzystujemy sprawdzone własnym doświadczeniem oraz nowoczesne formy i metody pracy z dziećmi, które służą wielostronnemu rozwojowi naszych wychowanków. Staramy się podchodzić do każdego dziecka bardzo indywidualnie, być czujnym na jego potrzeby, reagować na pojawiające się problemy oraz jak najlepiej przygotowywać naszych podopiecznych do dobrego startu szkolnego.

DYREKTOR :
mgr Alicja Gach - nauczyciel dyplomowany

PERSONEL PEDADOGICZNY:
mgr Danuta Beck - nauczyciel dyplomowany
mgr Agata Czuk - nauczyciel dyplomowany
mgr Mariola Dzikowska - nauczyciel dyplomowany
mgr Lucyna Kufieta - nauczyciel kontraktowy
mgr Katarzyna Lach - nauczyciel kontraktowy
mgr Katarzyna Piekiełko - nauczyciel kontraktowy
mgr Barbara Zawiślak - nauczyciel kontraktowy
Dorota Dyduch - pomoc nauczyciela w grupie młodszej