RODZINA 3+ to program skierowany do członków rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice mający na celu PROMOWANIE modelu rodziny wielodzietnej, PROMOWANIE pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej oraz WSPIERANIE rodzin wielodzietnych poprzez zwiększenie dostępu do kultury, rekreacji i sportu oraz innych dóbr i usług.
Zasady korzystania z Programu Rodzina 3+ znajdziecie państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach

Strona główna projektu
http://www.ops.czechowice-dziedzice.pl/