ZMIANY W PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

OD STYCZNIA 2015R. ULEGAJĄ ZMIANIE NUMERY KONT BANKOWYCH, NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ OPŁAT ZA ŻYWIENIE I OPŁATĘ ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU.
WPŁAT DOKONUJE SIĘ NA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W CZECHOWICACH-DZIEDZIACH , A NIE JAK DOTYCHCZAS NA ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu:

Przedszkole Publiczne Nr 9
w Czechowicach-Dziedzicach
PKO BP O/ Czechowice-Dziedzice
Nr konta 74 1020 1390 0000 6702 0522 3781

Opłata za żywienie:

Przedszkole Publiczne Nr 9
w Czechowicach-Dziedzicach
PKO BP O/ Czechowice-Dziedzice
Nr konta 22 1020 1390 0000 6002 0522 3799

************************************************************************
ZMIANY W OPŁACIE ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE

Zgodnie z Uchwałą Nr LIII/499/14 Rady Miejskiej w Czechowicach- Dziedzicach z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice wysokości opłaty za świadczone przez przedszkola usługi, wykraczające poza realizację podstawy wynosi 0,50zł za pół godziny .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Opłata z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola przekraczających podstawę programową wychowania przedszkolnego ,tj. poza godzinami realizacji podstawy programowej (czas pobytu dziecka w przedszkolu przed godz. 7.30 i po godz. 12.30). wynosi 0,50 zł za pół godziny zajęć.
Opłata za żywienie
Dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,00zł w tym:
śniadanie - 1,25 zł
obiad - 3,00zł
podwieczorek - 0,75 zł

Termin płatności do 10-tego każdego miesiąca z góry.

Rodzic otrzymuje książeczkę opłat za korzystanie dziecka z usług przedszkola.
Wpłat dokonywać można za pomocą przelewów bankowych lub w kasie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Czechowice - Dziedzice ul. Ligocka 1 (bez dodatkowych opłat):
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA: 7.00 - 15.00
CZWARTEK: 7.00 - 17.00
PIĄTEK: 7.00 - 13.00

Opłata za dany miesiąc jest rozpisana na dwóch blankietach /jeden to opłata stała, drugi to żywienie, są to dwa różne konta/.

Należność za żywienie - należy wpłacać na konto:

90 1020 1390 0000 6102 0025 1470

Opłatę za pobyt w przedszkolu poza godzinami realizacji podstawy programowej należy wpłacać na konto:

58 1020 1390 0000 6902 0024 9714

Jeżeli rodzic dokonuje wpłaty przelewem należy podać: imię i nazwisko dziecka, numer przedszkola, za który miesiąc jest wpłata.

Do książeczki należy dołączyć potwierdzenia transakcji lub wpisać datę jej dokonania.