Logo-PP-9
OGŁOSZENIAwa-ny-komunikat

UWAGA ! PILNE!
Szanowni Państwo
Zgodnie z ogłoszonymi dziś przez rząd nowymi zasadami bezpieczeństwa od poniedziałku 29 marca do piątku 9 kwietnia br. przedszkole będzie zamknięte.
Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej), którzy ze względu na wykonywanie swoich zadań służbowych nie będą w stanie zapewnić dziecku opieki.
Jeżeli pracują Państwo w wymienionej grupie zawodowej i konieczne jest zapewnienie opieki przedszkolnej Państwa dziecku prosimy o informację zwrotną w nieprzekraczalnym terminie 26.03.2021 (piątek) do godz. 8.30 w formie zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej w zakładce PROCEDURY COVID lub w przedszkolu.
Od dnia 29.03.2021 r. do 09.04.2021 r. realizacja podstawy programowej we wszystkich grupach wiekowych będzie odbywać się zdalnie.WAKACYJNA PRZERWA TECHNICZNA - 3 TYGODNIE!

INFORMUJEMY PAŃSTWA, ŻE W BIEŻĄCYM ROKU W CZASIE WAKACJI, W MIESIĄCACH LIPCU I SIERPNIU NASZE PRZEDSZKOLE ZAPEWNIAĆ BĘDZIE OPIEKĘ DLA DZIECI RODZICÓW PRACUJĄCYCH W TERMINACH OD 1- 16 LIPCA ORAZ OD 9-31 SIERPNIA. PODCZAS TRZYTYGODNIOWEJ PRZERWY TECHNICZNEJ , TJ. OD 19 LIPCA DO 6 SIERPNIA BR. PRZEDSZKOLE BĘDZIE NIECZYNNE. W TYM CZASIE RODZICE NIE BĘDĄ MOGLI KORZYSTAĆ Z USŁUG INNYCH PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W NASZEJ GMINIE.


REKRUTACJA - LISTY KANDYDATÓW
Informujemy Państwa, że w przedszkolu wywieszone są listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach na rok szkolny 2021/2022.
Jednocześnie przypominamy, że Rodzice dzieci zakwalifikowanych na wolne miejsca w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach potwierdzają wolę przyjęcia kandydata w postaci pisemnego oświadczenia do 26 marca 2021r.(druk potwierdzenia woli znajduje się w przedszkolu) Brak potwierdzenia przez Rodzica woli przyjęcia jego dziecka do przedszkola będzie równoznaczny z wykreśleniem dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.
Rodzice, którzy rezygnują z miejsca w przedszkolu mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora.


tury-ci4
Drodzy RODZICE!
W roku szkolnym 2015/2016 nasze przedszkole przystąpiło do realizacji własnego projektu "MALI TURYŚCI", którego głównym założeniem było promowanie aktywnego wypoczynku oraz popularyzacja rodzinnej turystyki górskiej a wyjazdy i turystyczne wędrówki były wpisane w coroczny kalendarz przedszkolnych wydarzeń. Pragniemy zaproponować Państwu kontynuację naszej inicjatywy zachęcając do rodzinnej turystyki poprzez włączenie się w akcję "SZCZYTNY CEL", której organizatorem jest firma Kontakt-Simon. Wystarczy się zarejestrować i rozpocząć górskie wędrówki.
Więcej informacji na przedszkolnej stronie internetowej -zakładka Dla rodziców/MALI TURYŚCI
oraz wszystkie szczegóły i regulamin akcji - strona: szczytnycel.kontakt-simon.com.plSzanowni Rodzice!
Prosimy o zapoznanie z akcją promującą aplikację
STOP COVID ProteGO Safe.

Szczegóły na www.gov.pl/web/protegosafe

Cele konkursu:
popularyzowanie poezji dziecięcej oraz promowanie wśród dzieci kultury żywego słowa, rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich, promowanie młodych talentów, zachęcanie do występów na scenie, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
Warunki uczestnictwa:
- W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z każdej grupy przedszkolnej naszej placówki
i odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki, 5-6 latki.
- CHĘTNE DO UDZIAŁU W KONKURSIE DZIECI PRZYGOTOWUJĄ RODZICE.
- Uczestnik konkursu/DZIECKO/ prezentuje jeden wiersz (lub fragment dłuższego wiersza) dowolnego autora poezji dziecięcej.
- ZGŁOSZENIA UDZIAŁU DZIECKA W KONKURSIE DOKONUJE RODZIC poprzez DOSTARCZENIE KARTY ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE RECYTATORSKIM (do pobrania w przedszkolu) w terminie nieprzekraczającym 22 MARCA 2021r. Do karty zgłoszenia należy dołączyć tekst przygotowanego utworu - wiersza.
- Konkurs odbędzie się w przedszkolu, w piątek 26 MARCA 2021r.
- Oceny wystąpień przedszkolaków dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa.
Kryteria oceny: Na ocenę recytacji będą miały wpływ następujące elementy: pamięciowe opanowanie tekstu, jego interpretacja, ogólny wyraz artystyczny na scenie (gest sceniczny, rekwizyt, pomysłowe przebranie).
Nagrody: Laureaci I, II, III miejsca z każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy - podziękowania. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej/profilu FB przedszkola.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY CHĘTNE PRZEDSZKOLAKI DO UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIE I ŻYCZYMY POWODZENIA!chlopak-i-dziewczyna-WAlentynki

12 LUTEGO (PIĄTEK) będziemy obchodzić WALENTYNKI
czyli Dzień Przyjaźni. Prosimy aby w tym dniu w ubraniach dzieci dominowały kolory czerwony lub różowy.


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZECHOWICE-DZIEDZICE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym.
Chcąc zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce, w roku szkolnym 2021/2022, należy wypełnić Deklarację pozostania w przedszkolu i złożyć ją w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza najpóźniej do dnia 25 stycznia 2021 r. Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy a także rodzice, którzy chcą zmienić dotychczasowe przedszkole dla swojego dziecka, będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji.
Rekrutacja rozpocznie się 1 lutego 2021 r. i wzorem lat ubiegłych prowadzona będzie elektronicznie.
Więcej informacji w zakładce Dla Rodziców - ZAPISY

gora-grosza

Szanowni Rodzice!
Nasze przedszkole po raz kolejny przystępuje do akcji "Góra Grosza" organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł) w szkołach i przedszkolach w całej Polsce i tym razem potrwa do 31 maja 2021 r. Celem zbiórki jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną - w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim celem akcji jest działanie edukacyjne - pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
Zachęcamy Państwa do przyłączenia się do zbiórki. Przynoszone monety dzieci mogą wrzucać do skarbonki znajdującej się w szatni przedszkola.
Pomóżmy w myśl zasady: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie!brawogif

Jest nam bardzo miło ogłosić, iż w kategorii Przedszkola Gminy Czechowice-Dziedzice w konkursie plastycznym pn. "Ziemię szanujemy - śmieci segregujemy" organizowanym przez konsorcjum firm Sanit-Trans sp. z o.o. oraz Eko-Plus s.c. laureatami zostały dzieci z naszego przedszkola tzn. ZOSIA z grupy "SÓWKI", która zajęła I miejsce oraz Nela zajmując II miejsce zaś Oliwia z grupy "MISIE" otrzymała wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Ponadto dzieci z grupy "SÓWKI" za udział w przedszkolnym konursie o tematyce przyrodniczo-ekologicznej pn. "EKOPRZEDSZKOLAKI" otrzymały nagrodę do naszej sali w postaci oczyszczacza powietrza, który ufundowany został przez firmę LOTOS Biopaliwa sp.z.o.o. Zatem BRAWO MY... i ODDYCHAMY!

W listopadzie braliśmy udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym "Magia Beskidów" organizowanym przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" pod Patronatem Starosty Bielskiego. Z radością informujemy, iż praca MARTYNKI z grupy "SÓWKI" zdobyła II miejsce w kategorii wiekowej - przedszkola i "zerówki". Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!


PrzechwytywanieW piątek 4 grudnia o godz. 9.00 będziemy gościć w przedszkolu MIKOŁAJA, który spotka się z dziećmi w poszczególnych grupach. Prosimy rodziców, aby z tej okazji w ubiorze dzieci dominował kolor czerwony, można przynieść czapkę mikołajkową.
b700187925493b771021751fa7f5028b

UWAGA RODZICE

Od poniedziałku (2 listopada) zapraszamy dzieci z grupy Sówek do przedszkola.b700187925493b771021751fa7f5028b

KWARANTANNNA w grupie "SÓWKI"

Szanowni Rodzice!
W związku z potwierdzonym kolejnym przypadkiem zakażenia koronawirusem, kwarantanna dla dzieci z grupy "Sówki" zostaje przedłużona do końca tygodnia czyli kontynuowane będzie również zdalne nauczanie.
Informujemy, że zgodnie z wytycznymi PSSE od 27 października kwarantanną zostaje objęte tylko dziecko a nie cała rodzina.

KWARANTANNA NAŁOŻONA PRZEZ PSSE W GRUPIE SÓWEK TRWA OD 23-26.10.br. Do poniedziałku włącznie, dzieci będą miały zdalne nauczanie. We wtorek 27 października zapraszamy ponownie do przedszkola.

ch-opiec-biegnie-bez-t-a

CHALLENGE "BIEGIEM PO ZDROWIE"

Nasze Przedszkole weźmie udział w cyklu zawodów sportowych Challenge "Biegiem po zdrowie". Pierwszy etap już w najbliższy piątek (02.10. 20 r.) "Bieg Olimpijczyka", prosimy o ubranie dzieci na sportowo odpowiednio do pogody. O kolejnych etapach będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji pod linkiem:
https://mosirczechowice-dziedzice.pl/2020/09/22/challenge-biegiem-po-zdrowie-2020/?fbclid=IwAR0AZUBKHhSGlf-fVsVirWrxEHq2MuSvEyCmp4eMjyMhw79XMbArokytDzw


planeta
Sprzątamy Polskę jak zawsze w 3. weekend września!
W najbliższy PIĄTEK Grupy Tygryski i Sówki aktywnie włączą się do akcji przez posprzątanie okolicy naszego przedszkola oraz ogrodu.

KTRUUMyj-NGg7p-ZXh4o4-EWu-P6grnal-L6-VOJIGi-V6-Hz-MXbb56m-Uo-NRv-Clusqi3-b4-UIWMz-PJ95-V0-PXw-KBRj-HN5ccdnu-W-N80i-ZMY
!!!!DRODZY RODZICE!!!!

Na zebraniu w dniu 09.09.br., decyzją Rady Rodziców została ustalona wysokość rocznych, dobrowolnych składek na fundusz Rady Rodziców oraz na ubezpieczenie NNW.
Szczegóły wyślemy Państwu na maila: wysokość składek oraz szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia. Dlatego prosimy Rodziców, którzy jeszcze nie skontaktowali się z wychowawcami pocztą mailową o pilny kontakt na grupowego maila:
- pp9.sowki@gmail.com - starszaki
- pp9.tygryski@gmail.com - średniaki
- pp9.misie@gmail.com - maluszkiDRODZY RODZICE!!!

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny stosując się do zaleceń sanitarnych działających przeciwko Covid-19. Od tego czasu nasze przedszkole będzie czynne od godz. 5.30 - 16.30. Dzieci należy przyprowadzać do godz. 8.15. Proponujemy, by w miarę możliwości dzieci spędzały czas tylko w swoich grupach.
- grupa Misie (maluszki) od 5.30 - 15.30
- grupa Tygryski (średniaki) od 7.30 - 14.30
- grupa Sówki (starszaki) od 7.00 - 16.30
Rodziców, którzy zdecydują się przyprowadzić dziecko w późniejszym terminie niż 1 września, prosimy o zapoznanie się z PROCEDURĄ ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19 oraz wypełnienie KARTY INFORMACYJNEJ i niezwłoczne dostarczenie jej do przedszkola lub przesłać mailem na adres pp9@op.pl (oba dokumenty dostępne na stronie internetowej przedszkola w zakładce DLA RODZICÓW/PROCEDURY COVID-19)
Prosimy o dostosowanie się do poniższych wytycznych:
- w trosce o zdrowie naszych podopiecznych i personelu, obowiązywać będzie wzmożony reżim sanitarny w oparciu o wytyczne GIS dotyczących dzieci, personelu placówki oraz rodziców;
- do przedszkola przyprowadzamy tylko zdrowe dzieci, bez żadnych objawów chorobowych;
- zgodnie z obowiązującą procedurą rodzice nie wchodzą do przedszkola (wyjątek w pierwszych tygodniach stanowią rodzice maluszków - Misiów). W celu sprawniejszej organizacji pracy podczas przyjścia dzieci do przedszkola, dzieci będą odbierane przez pracownika przedszkola w drzwiach szatni i odprowadzane do sal;
- prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość w związku z wprowadzonymi procedurami przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z przedszkola w związku z koniecznością ograniczonej liczby osób, mogących przebywać w przestrzeni wspólnej;
- w razie konieczności wejścia rodziców do szatni przedszkola, obowiązują maseczki oraz rękawiczki lub dezynfekcja rąk.
W trakcie trwania pracy przedszkola w trybie reżimu sanitarnego kontakt z wychowawcami poszczególnych grup będzie możliwy za pośrednictwem poczty internetowej:
- pp9.misie@gmail.com - maluszki
- pp9.tygryski@gmail.com - średniaki
- pp9.sowki@gmail.com - starszaki

Z wyrazami szacunku
Dyrektor oraz Personel przedszkola


wyprawka

Prosimy rodziców aby w pierwszym dniu obecności dziecka w przedszkolu przynieść:
- PANTOFLE - wygodne oraz łatwe do samodzielnego zakładania przez dziecko (w miarę możliwości prosimy o ich trwałe podpisanie)
- KOMPLET UBRANIA ZAMIENNEGO "tak na wszelki wypadek" do pozostawienia w półce w szatni (bielizna, skarpetki, koszulka, bluzka, spodnie w worku lub reklamówce podpisanej imieniem dziecka)
- MAŁĄ PODUSZKĘ WRAZ Z POSZEWKĄ, KOCYK (w miarę możliwości prosimy o ich trwałe podpisanie);dotyczy dzieci najmłodszych Grupa MISIE, które będą w przedszkolu leżakować
- WOREK (podpisany) ze STROJEM GIMNASTYCZNYM - koszulka oraz spodenki do pozostawienia w półce w szatni; dotyczy dzieci starszych Grupa SÓWKI
- CHUSTECZKI HIGIENICZNE - 2 pudełka


wa-na-informacja

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -IV aktualizacja. Prosimy rodziców o zapoznanie się z ich treścią na stronie www.gov.pl w zakładce aktualności.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 znajdują się na stronie www.gov.pl w zakładce aktualności, prosimy o zapoznanie się z ich treścią.